قرآن کریم و وظیفه بزرگ أمر به معروف و نهى از منکر
44 بازدید
محل نشر: چاپ شده در کنگره أمر به معروف و نهى از منکر / معاونت پژوهش وزارت ارشاد
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی