نگاهى به مراحل تکامل فقه شیعه
49 بازدید
محل نشر: فقه (کاوشی نو در فقه اسلامی)» پاییز و زمستان 1382 - شماره 37و38 » 67 صفحه
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
امروزه, علاقه مندانِ به هر دانشی, مطالعه تاریخچه و بررسی مراحل پیشرفت و تکامل آن دانش را ضروری می دانند, زیرا این فراگیری, آگاهی به مسائل پیرامون آن و شناخت شرایط تکامل و پیشرفتِ آن علم را آسان می کند. پژوهشگر می تواند با توجه به شرایط و زمینه های گردآوری آن علم در گذر قرن ها تلاش و تکاپوی علمی, آن را ارزش گذاری کند.