مشخصات فردی و زندگینامه
نام:سید منذر
نام خانوادگی:حکیم
نخصص ها:فقه و اصول ، تفسیر ، تاریخ و سیره

زندگی نامه

بسمه تعالى

تولد : 29 شوال 1372 هجرى قمرى ( 20/4/1332ش) کربلا

ورود به حوزه علمیه : 1349- 1353 ش ، نجف اشرف ( مقدمات ، سطوح ، خارج )

1353- 1372ش ، قم ( خارج )

اساتید مقدمات و سطوح :

آیة الله شهید سید اسد الله مدنى، آیة الله سید محمود شاهرودى، آیة الله شیخ ابوالفضل (على) اسلامى قزوینى، آیة الله شیخ بشیرحسین نجفی، آیة الله سید نور الدین اشکورى، حجة الإسلام شیخ محمد سعید نعمانى، شهید حجة الإسلام شیخ ماجد بدراوى، آیة الله سید محمد تقى طباطبائى تبریزى، آیة الله میرزا حبیب الله اراکى، آیة الله شیخ مرتضى اشرفى شاهرودى، آیة الله سید حسن مرتضوى، استاد شهید سید عبد الصاحب حکیم، آیة الله شیخ ابوالحسن انوارى زنجانى، آیة الله شیخ مصطفى اشرفى، آیة الله سید کاظم الحائرى، آیة الله سید محمد مفتی الشیعة، استاد شیخ غلامرضا عرفانیان، آیة الله شیخ على کاتبى مرندى، آیة الله فرخنده تبریزى، استاد شیخ عباس طبرسى مازندرانى آیة الله شیخ محمد امین زین الدین، حجة الإسلام دکتر شیخ محمد باقر مقدسى.

 

اساتید اخلاق :

آیة الله شهید سید اسد الله مدنى، استاد شهید سید عبد الصاحب الحکیم، استاد شیخ نجم الدین طبرسى مازندرانى، استاد شیخ نجم الدین طبرسى مازندرانى، شیخ عبد الحسین واعظ خراسانى و آیة الله شیخ ابوالفضل (على) اسلامى قزوینى.

 

اساتید تفسیر :

استاد شیخ نجم الدین طبرسى مازندرانى، شیخ عباس طبرسى مازندرانى، آیة سید حسن مرتضوى، آیة الله شیخ بشیرحسین النجفی، آیة الله خزعلى و آیة الله جوادى آملى.

 

خارج اصول در محضر آیات عظام :

آیة الله العظمى سید ابوالقاسم خوئى، آیة الله العظمى شهید سید محمد باقر صدر، آیة الله العظمى شیخ حسین وحید خراسانى، آیة الله العظمى ناصر مکارم شیرازى، آیة الله العظمى میرزا هاشم آملى،  آیة الله العظمى سید کاظم حائرى و آیة الله العظمى سید محمد مفتى الشیعة اردبیلى.

 

مباحث خارج فقه در محضر محضر آیات عظام :

امام خمینى (ره)، شهید سید محمد باقر صدر، سید على سیستانى، میرزا کاظم التبریزى، شیخ محمد طاهر آل شبیر خاقانى، میرزا جواد آقاى تبریزى، شیخ حسین وحید خراسانى، سید کاظم حائرى را درک نمودم.

 

تدریس :

تمام دروس مقدمات، کتب سطوح اولیه، سطوح عالیه حوزوى و خارج

تاریخ و علوم تاریخ، علوم قرآن و تفسیر، علوم تربیتى و اخلاق، فلسفه و کلام ، مباحث جامعه شناسى

کلیه دروس معارف در دانشگاه در مقاطع مختلف تحصیلى

 

استاد مشاور و راهنما و داور در بسیارى از رساله هاى علمى در مرکز جهانى علوم اسلامى و (جامعة المصطفى العالمیة)، حوزه علمیه قم، جامعة الزهراء، مرکز مدیرت خواهران، جامعة آل البیت (ع)، مؤسسه پژوهشى امام خمینى (قدس).

 

برخى تحقیقات و تألیفات :

- المرشد الى تعلیم قراءة القرآن الکریم 

- اصول عقائد (در دو سطح مقدماتى)

نگاهی به سر فصلها و متون دروس معارف اسلامى دردانشگاهها ترجمه ى اصول فلسفه و روش رئالیسم ج 1

- تحقیق فقه معالم الدین

- تحقیق رساله لاضرر شیخ انصارى

- تحقیق مقالات الأصول (محقق عراقى)

- تاریخ تطور فقه و أصول در مکتب أهل بیت (ع)

- حیاة الإمام شرف الدین

- عصر الإمام شرف الدین

- قراءة فاحصة فی تراث الإمام شرف الدین

- عصر الإمام البلاغی

- قبسات من حیاة شهید المحراب السید محمد باقر الحکیم

- تاریخ عصر غیبت باهمکارى سید آقایى

- درسنامه عصر غیبت

- تاریخ عصر غیبت کبرى

- النظریة الإجتماعیة فی فکر الشهید السید محمد باقر الصدر (جامعه شناسى قرآنى)

- موسوعة أعلام الهدایة (14 جلد)

- فی رحاب أعلام الهدایة( 5 جلد)

- موسوعه " تأریخ الإسلام (4 جلد)

- قبسات من سیرة القادة الهداة ( 2جلد)

- دروس تمهیدیة فی تأریخ و سیرة قادة الهداة ( 2 جلد)

- فی رحاب سید المرسلین الرسول المصطفى (ص)

 

برخى طرح هاى علمى :  

- نظریه ى اخلاقى اسلام

- مبانى نظریه و نظام اخلاقى اسلام

- طرح تاریخ و علوم تاریخ در قرآن کریم

- طرح پیشنهادى آموزش در مقطع إجتهاد

- مبانى و زمینه ها و شیوه ایجاد تحول در حوزه ها ى علمیه

- برنامه آموزشى پیشنهادى براى حوزه هاى علمیه بر محوریت قرآن کریم

 

برخى مسؤولیت ها :

مدیریت سازمان تبلیغات اسلامى خوزستان

مدیریت حوزه هاى علمیه اهواز و دزفول

مدیریت پژوهش در :

مجمع جهانى اهل بیت (ع)

دفتر انتشارات اسلامى جامعه مدرسین حوزه علمیه قم (بخش عربى)

مدیریت برنامه ریزى و آموزش در:

سازمان تبلیغات اسلامى خوزستان

مجمع اندیشه اسلامى

مرکز مدیریت حوزه هاى علمیه خواهران و...

مدیریت اولین دوره ى تربیت محقق در مؤسسه ى دائرة المعارف فقه اسلامى

مدیریت گروه فقه خانواده در جامعة المصطفى العالمیة

مدیریت گروه فقه در دانشگاه مجازى المصطفى